Предохранители mini ANL (MIDI)

Предохранители mini ANL (MIDI)

Номинал предохранителя
Покрытие